VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Tháng Hai 17, 2019 10:06 sáng

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng  nhà trường vẫn ra quân làm vệ sinh môi trường. Đoạn đường vào thôn Hưng Đễ được nhà trường phụ trách đã sạch sẽ.

cfaa9cd645bfa7e1feae

5b801defc48626d87f97

12621f00c66924377d78

396e9e16477fa521fc6e