Một số hình ảnh khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Tháng Chín 5, 2019 5:26 chiều

6b5fa9ac5e6cb932e07d19

17

 

6e86a20d55cdb293ebdc

 

 

2

 

trong

 

10 11 12 13

3 0 15 14

 

7