LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

Tháng Một 29, 2019 1:25 chiều

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT  NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 

TT

Ngày – tháng Họ và tên

Ghi chú

1 THỨ SÁU

01.02.2019

( 27  tháng  12 ÂL )

Ngô Thị Xiêm

Nguyễn Thị Hảo

Đặng Văn Quý

 
2 THỨ BẢY

02.02.2019

(28 Tháng 12 ÂL )

Triệu Thị Thắm

Ngô Thị Hoài

Đặng văn Quý

 
3 CHỦ NHẬT

03.02.2019

( 29 Tháng 12 ÂL )

Đặng Văn Cảnh

Trần Thị Huyền

Đặng văn Quý

 
4 THỨ HAI

04.02.2019

( 30 Tháng 12 ÂL )

Nguyễn Thị Nhị

Nguyễn Thị Vân

Đặng văn Quý

 
5 THỨ BA

05.02.2019

( Mùng 1 tết )

Nguyễn Thị Yến

Trần Thị Nhương

Đặng Văn Quý

 
6 THỨ TƯ

06.02.2019

( Mùng 2 tết )

Vũ Thị Bích Thủy

Nguyễn tấn Phomng

Đặng văn Quý

 
  THỨ NĂM

07.02.2019

( Mùng 3 tết )

Phạm Thị Loan

Vũ Thị Ninh

Đặng văn Quý

 
8 THỨ SÁU

08.02.2019

( Mùng 4 tết )

Trần Thị Liên

Nguyễn thị Hải yến

Đặng Xuân Quý

 
9 THỨ BẢY

09.02.2019

( Mùng 5  tết )

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Đặng Thị Thư

Đặng Xuân Quý

 
10 CHỦ NHẬT

10.02.2019

( Mùng 6 tết )

Ngô Thị Thanh

Trần Thị Yến

Đặng Xuân Quý