LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Tháng Chín 14, 2020 9:01 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020

LỚP TRỰC TUẦN : 5B         GVCN : NGÔ THỊ THANH

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai14.9.2020 – LÊN LỚP BGH+ VT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 15.9.2020 – LÊN LỚP PHT+ YT – LÊN LỚP PHT + YT
Thứ Tư 16.9.2020 – LÊN LỚP PHT+VT – SINH HOẠT CLB+KNS HT+VT
Thứ Năm 17.9.2020 – LÊN LỚP-tập huấn tại N, Tiến (Nhị+Thư) HT+YT –LÊN LỚP HT +VT
Thứ Sáu 18.9.2020 – LÊN LỚP BGH +VT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy 19.9.2020  -Làm hồ sơ. PHT
Chủ nhật13.9.2020