Cô và trò trường Tiểu học Nam Hoa với chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường

Tháng Ba 19, 2018 6:47 sáng

          Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

          Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

         Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018.

           Căn cứ công văn số 60/PGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực

          Sáng chủ nhật- 18/3 cô và trò trường Tiểu học Nam Hoa tiếp tục ra quân làm vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, đường giao thông, trong và ngoài khuôn viên nhà trường góp phần để môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

          Đặc biệt khu vực đường bê tông sau trường được  dọn sạch cỏ rác cuốc xới đất hai bên đường để trồng những luống hoa tươi tạo nét đẹp cho cảnh quan chung trên tuyến Kỳ Sơn thuộc tuyến  đường Hoa Lợi Hải.

          Dưới đây là một vài hình ảnh được ghi lại:29315323_1935703013410047_3319273111441899520_n

29366241_1935703000076715_3268613796091920384_n (1)

29135094_615102878821326_146134521_n