CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ( Biểu mẫu 05)

Tháng Sáu 7, 2020 4:55 chiều

PHÒNG GD-ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HOA

Biểu mẫu 05
             (Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2019 – 2020

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh Tổng số học sinh : 86 HS
(3 lớp)
Tổng số học sinh : 105 HS
(3 lớp)
Tổng số học sinh :87HS
(3 lớp)
Tổng số học sinh :77HS
(2 lớp)
Tổng số học sinh :71HS
(2 lớp)
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi (tính theo năm).
2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các khu thuộc địạ bàn xã Nam Hoa
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006.
Thực hiện 35 tuần/năm học
1. Ngày tựu trường: 13/8/2019
2. Ngày khai giảng: 5/9/2019
Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I :
Từ ngày : 6/9/2019 đến 31/12/2019 ( gồm 18 tuần)
3. Ngày kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 24/12/2019 đến 25/12/2019
– Ngày 24/12/2019: kiểm tra môn Tiếng Việt
– Ngày 25/12/2019: kiểm tra môn Toán
– Các môn: Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4,5 và các môn tự chọn:
Từ 17/12/2019 đến 21/12/2019.
4. Ngày sơ kết học kỳ I : 28/12/2019
Học Kỳ II từ ngày 04/01/2020 ( gồm 17 tuần)
Ngày kiểm tra cuối năm : Từ ngày 13/5/2020 đến 14/5/2020
– Ngày 13/5/2020: kiểm tra môn Tiếng Việt (Khối 1,2,3,4)
– Ngày 14/5/2020: kiểm tra môn Toán (Khối 1,2,3,4)
– Các môn: Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4,5 và các môn tự chọn:
 Từ 06/5/2020 đến 10/5/2020.
Lưu ýkhối 5 do chuẩn bị hồ sơ cho các em dự thi lớp 6 tạo nguồn nên sẽ kiểm tra theo lịch sau:
– Ngày 6/5/2020: kiểm tra môn Tiếng Việt
– Ngày 7/5/2020: kiểm tra môn Toán
Tổng kết năm học: Từ ngày 20/5/2020 đến 24/5/2020. Kết thúc năm học ngày 27/5/2020
III – Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình

– Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:
-Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.
– Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc, của đơn vị.
– Họp Cha mẹ học sinh 02 kỳ/năm
– Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.
– Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc qua sổ liên lạc điện tử, …điện thoại.
2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:
– Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
– Thái độ học tập tích cực, chủ động.
– Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
– Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật.
– Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục– Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.
– Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.
– Tổ chức các Lễ phát động: tháng an toàn giao thông, theo chủ đề năm học…
– Tổ chức hội giao lưu: Viết đúng viết đẹp, STEM; giải toán bằng TV; giải toán bằng TA; IOE; Hùng biện TA;

 

– Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

-Giao lưu phát triển năng lực

V

Kết quả Năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được– Thực hiện 5 nhiệm vụ học sinh đầy đủ 100%
– 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất
– Lễ phép, tích cực, năng động
– Được giáo dục về kỹ năng sống
– Có ý thức bảo vệ môi trường
– Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98.4 %
– Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%.
– Không có học sinh bỏ học.
– Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh
– Giảm số lượng, tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì
– Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp.
– 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
– 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh– Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc.
–  Đủ sức để học ở lớp trên hoặc cấp học trên.
– Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dục giữa lớp dưới với lớp trên cũng như giữa tiểu học lên THCS.
– Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh.

 

 

     Nam Hoa, ngày  10 tháng  9 năm 2019

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Nhị