Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Hoa

Địa chỉ: Thôn Hưng Đễ, xã Nam Hoa , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Chung  – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:  – Email: tieuhocnamhoa@gmail.com