LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 13, 2019 8:36 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Giáo viên trực tuần : TRẦN THỊ THU HUYỀN

Thực hiện chương trình tuần 35

Thứ – ngày

Buổi sáng Buổi chiều

Người trực

THỨ HAI

13/5/2019

CHÀO CỜ

LÊN LỚP

LÊN LỚP

lấy đề tại PGD

BGH + TV
THỨ BA

14/5/2019

KIỂM TRA CUỐI NĂM KHỐI 1;2;3

Đi coi thi tại Nam Hùng ( 12 GVCN + đ/c Hoài+ Xiêm )

CHẤM THI PHT +  Y TẾ
THỨ TƯ

15/5/2019

LÊN LỚP LÊN LỚP

Nộp bài BDTX

HT+ TV
THỨ NĂM

16/5/2019

LÊN LỚP

 

LÊN LỚP

Đánh giá chuẩn HT-HP-GV

HT+ Y TẾ
THỨ SÁU

17/5/2019

LÊN LỚP

Bình tuần

Nộp các báo cáo về PGD ( đ/c N.Yến )

LÊN LỚP

Các lớp nộp danh sách khen thưởng

PHT + TV
THỨ BẢY

18/5/2019

SH CLB   PHT + Y TẾ
CHỦ NHẬT

19/5/2019

LĐ VSMT