LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 4, 2019 2:39 chiều

Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019

Giáo viên trực tuần : TRẦN THỊ YẾN

Thực hiện chương trình tuần 34

Thứ – ngày

Buổi sáng Buổi chiều

Người trực

THỨ HAI

6/5/2019

CHÀO CỜ(Giao lưu với hội CCB xã chuyên đề : “Truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ”

LÊN LỚP

đ/c Xiêm tập huấn tại CĐSP

LÊN LỚP BGH + TV
THỨ BA

7/5/2019

LÊN LỚP

HT họp miền tại TH Nam Hùng

đ/c Xiêm tập huấn tại CĐSP

LÊN LỚP PHT +  Y TẾ
THỨ TƯ8/5/2019 LÊN LỚP

đ/c Xiêm tập huấn tại CĐSP

LÊN LỚP HT+ TV
THỨ NĂM

9/5/2019

Kiểm tra cuối năm khối 4+ 5 LÊN LỚP HT+ Y TẾ
THỨ SÁU

10/5/2019

LÊN LỚPBình tuần LÊN LỚP PHT + TV
THỨ BẢY

11/5/2019

SH CLB PHT + Y TẾ
CHỦ NHẬT

12/5/2019

LĐ VSMT