LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 2, 2019 8:25 sáng

Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 4/5/2019

Giáo viên trực tuần : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

Thực hiện chương trình tuần 34

Thứ – ngày Buổi sáng Buổi chiều Người trực
THỨ HAI29/4/2019 NGHỈ NGHỈ
THỨ BA30/4/2019 NGHỈ NGHỈ
THỨ TƯ1/5/2019 NGHỈ NGHỈ
THỨ NĂM2/5/2019 LÊN LỚPNộp danh sách viết chữ đẹp LÊN LỚP HT+ Y TẾ
THỨ SÁU3/5/2019 LÊN LỚPBình tuần LÊN LỚP  PHT + TV
THỨ BẢY4/5/2019 HỌC BÙ HỌC  BÙ PHT + YT
CHỦ NHẬT5/5/2019