LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Tháng Tư 12, 2019 5:01 chiều

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 

LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY  

THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 32

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai15.4.2019 BGH+VP

 

HT+ VT
Thứ Ba 16.4.2019 – LÊN LỚP PHT+ VT – LÊN LỚP– Họp HT tại PGD PHT+YT
Thứ Tư 17.4.2019 – LÊN LỚP HT+YT  – LÊN LỚP HT+VT
Thứ Năm 18.4.2019 – Khảo sát chất lượng K4+5 ( T+TV)Đi coi thi tại Nam Nghĩa ( Ánh; H.Yến; Loan, Thanh, V.Thủy, Ninh) HT+VT – Khảo sát chất lượng khối 5 (TA) HT+YT
Thứ Sáu19.4.2019 – LÊN LỚP– Giao ban

– Nộp bài thi tại Hồng Quang

BGH+YT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy20.4.2019 – SHCLB– Chấm thi tại Hồng Quang ( Loan, Thanh, V.Thủy, Ninh )

 

PHT  
Chủ nhật21.4.2019 – Lao động VSMT