LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Tháng Tư 8, 2019 7:07 sáng

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 

LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN  

THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 31

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai08.4.2019 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP

– Ký duyệt giáo án

BGH+VP – LÊN LỚP

 

HT+ VT
Thứ Ba 09.4.2019 – LÊN LỚP PHT+ VT – LÊN LỚP  PHT+YT
Thứ Tư 10.4.2019 – LÊN LỚP

-Tập huấn đánh giá chuẩn HT,HP,GV tại TTGDTX ( HT + đ/c Loan+ đ/c Ánh)

HT+YT  – LÊN LỚP HT+VT
Thứ Năm 11.4.2019 – LÊN LỚP HT+VT – LÊN LỚP HT+YT
Thứ Sáu12.4.2019 – LÊN LỚP– Giao ban BGH+YT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy13.4.2019 Nghỉ PHT  
Chủ nhật14.4.2019 Nghỉ