LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tháng Chín 21, 2020 8:14 sáng

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

LỚP TRỰC TUẦN : 4A         GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai

21.9.2020

– CHÀO CỜ

– LÊN LỚP

– Nộp báo cáo dự thảo dạy trực tuyến

BGH+ VT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 22.9.2020 – LÊN LỚP PHT+ YT – LÊN LỚP

 

PHT + YT
Thứ Tư 23.9.2020 – LÊN LỚP

 

PHT+VT – SHCM

Tại Điền Xá( GVVH )

Tại Nam Toàn (ÂN;MT;TD)

 

HT+VT
Thứ Năm 24.9.2020 – LÊN LỚP HT+YT –LÊN LỚP HT +VT
Thứ Sáu 25.9.2020 – LÊN LỚP

– Bình tuần

BGH +VT – LÊN LỚP

-Kiểm tra nền nếp đầu năm các lớp .

PHT+VT
Thứ Bảy 26.9.2020  – Dạy bù chương trình chiều thứ 4 PHT  
Chủ nhật

27.9.2020