LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tháng Chín 16, 2019 7:03 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019 

LỚP TRỰC TUẦN : 5A        GVCN : PHẠM THỊ LOAN    

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai16.9.2019 – CHÀO CỜ- LÊN LỚP BGH+ YT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 17.9.2019 – LÊN LỚP HT+ VT – LÊN LỚP HT + YT
Thứ Tư 18.9.2019 – LÊN LỚP HT+YT – SH CÂU LẠC HT+VT
Thứ Năm 19.9.2019 – LÊN LỚP HT+VT –LÊN LỚP-Kiểm tra nề nếp các lớp HT +YT
Thứ Sáu 20.9.2019 – LÊN LỚP– Bình tuần BGH +YT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy 21.9.2019 – SHCM PHT + YT
Chủ nhật22.9.2019