LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Tháng Chín 8, 2019 9:47 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019 

LỚP TRỰC TUẦN : 4B        GVCN : VŨ THỊ NINH    

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai09.9.2019 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP BGH+ YT – LÊN LỚP  PHT + NV
Thứ Ba 10.9.2019 – LÊN LỚP HT+ VT – LÊN LỚP  HT + YT
Thứ Tư 11.9.2019 – LÊN LỚP HT+YT – SH CÂU LẠC BỘ  HT+NV
Thứ Năm 12.9.2019 – LÊN LỚP HT+VT – K 4-5 tham gia trại thu  HT+ YT
Thứ Sáu 13.9.2019 – Tham gia trại thu BGH+YT  PHT+NV
Thứ Bảy 14.9.2019 – SHCM  PHT + YT
Chủ nhật

15.9.2019