LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Tháng Mười Hai 2, 2019 8:39 sáng

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

LỚP TRỰC TUẦN : 5B        GVCN : NGÔ THỊ THANH

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai02.12.2019 – CHÀO CỜ- LÊN LỚP BGH+ VT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 03.12.2019 – LÊN LỚP HT+ YT – LÊN LỚP  HT + YT
Thứ Tư 04.12.2019 – LÊN LỚP HT+VT – LÊN LỚP HT+VT
Thứ Năm 05.12.2019 – LÊN LỚP HT+YT –LÊN LỚP HT +YT
Thứ Sáu 06.12.2019 – LÊN LỚP– Bình tuần

 

BGH +VT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy 07.12.2019 – SHCM ( Tổ 2-3; tổ 4-5 )

Tập huấn tại PGD ( đ/c N. Yến+ GV khối 1)

PHT + YT
Chủ nhật08.12.2019