LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Tháng Mười Một 25, 2019 7:56 sáng

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

LỚP TRỰC TUẦN : 5A        GVCN : PHẠM THỊ LOAN

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai

25.11.2019

– CHÀO CỜ

– LÊN LỚP

BGH+ VT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 26.11.2019 – LÊN LỚP HT+ YT – LÊN LỚP

 

HT + YT
Thứ Tư 27.11.2019 – LÊN LỚP HT+VT – LÊN LỚP HT+VT
Thứ Năm 28.11.2019 – LÊN LỚP HT+YT –LÊN LỚP HT +YT
Thứ Sáu 29.11.2019 – LÊN LỚP

– Bình tuần

 

BGH +VT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy 30.11.2019  
Chủ nhật

01.12.2019