LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Tháng Mười Một 9, 2019 7:18 sáng

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019

LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai

11.11.2019

– CHÀO CỜ

– LÊN LỚP

BGH+ YT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 12.11.2019 – LÊN LỚP HT+ VT – LÊN LỚP

 

HT + YT
Thứ Tư 13.11.2019 – LÊN LỚP HT+YT – SH CÂU LẠC BỘ

-Thi TDTT+VN tại THCS Nam Hoa ( đ/c Phương; Cảnh + đội văn nghệ )

HT+VT
Thứ Năm 14.11.2019 – LÊN LỚP HT+VT –LÊN LỚP HT +YT
Thứ Sáu 15.11.2019 – LÊN LỚP

– Bình tuần

BGH +YT – LÊN LỚP

-Thi Bóng đá tại N.Hùng

PHT+VT
Thứ Bảy 16.11.2019 SHCM  
Chủ nhật

17.11.2019