LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Tháng Chín 7, 2020 8:34 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020

LỚP TRỰC TUẦN : 5A         GVCN : PHẠM THỊ LOAN

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai

07.9.2020

– LÊN LỚP BGH+ VT – LÊN LỚP

-Nộp báo cáo sau khai giảng

PHT + VT
Thứ Ba 08.9.2020 – LÊN LỚP PHT+ YT – LÊN LỚP

 

PHT + YT
Thứ Tư 09.9.2020 – LÊN LỚP

 

PHT+VT – SINH HOẠT CLB+KNS

 

HT+VT
Thứ Năm 10.9.2020 – LÊN LỚP HT+YT –LÊN LỚP HT +VT
Thứ Sáu 11.9.2020 – LÊN LỚP

 

BGH +VT – LÊN LỚP

-Duyệt KH năm học với PGD

 

PHT+VT
Thứ Bảy 12.9.2020  -SHCM HP- YT  
Chủ nhật

13.9.2020

Hiến máu nhân đạo tại huyện