LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Chín 23, 2019 8:02 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019

LỚP TRỰC TUẦN : 5B        GVCN : NGÔ THỊ THANH

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai

23.9.2019

– CHÀO CỜ

– LÊN LỚP

BGH+ YT – LÊN LỚP PHT + VT
Thứ Ba 24.9.2019 – LÊN LỚP HT+ VT – LÊN LỚP HT + YT
Thứ Tư 25.9.2019 – LÊN LỚP HT+YT – SH CÂU LẠC HT+VT
Thứ Năm 26.9.2019 – LÊN LỚP HT+VT –LÊN LỚP

-Kiểm tra nề nếp các lớp

HT +YT
Thứ Sáu 20.9.2019 – LÊN LỚP

– Bình tuần

BGH +YT – LÊN LỚP PHT+VT
Thứ Bảy 21.9.2019 – SHCM PHT + YT  
Chủ nhật

22.9.2019