PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Mười Một 7, 2017 10:50 sáng

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Dạy lớp …

( Số năm đã dạy lớp đó )

 

Số tiết dạy Số tiết kiêm nhiệm ( Lấy 1 kiêm nhiệm cao nhất) Tổng số tiết Công việc khác được phân công
1 TrầnThị Thu Huyền GV Lớp 1 (4 năm ) 27 3 30  
2 Nguyễn Thị Thu Thủy GV Lớp 1 ( 17 năm ) 27 4 31 Tổ trưởng
3 Nguyễn Thị Hải Yến GV Lớp 1 (13  năm ) 27 3 30  
4 Nguyễn Thị Hảo GV Lớp 2 ( 7 năm ) 26 3 29 Tổ phó
5 Trần Thị Nhương GV Lớp 2 ( 7 năm ) 26 3 29  
6 Nguyễn Thị Vân GV Lớp 2 ( 1 năm ) 26 3 29  
7 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh GV Lớp 3 ( 2 năm ) 22 3 25 Tổ trưởng
8 Trần Thị Yến GV Lớp 3 (13  năm ) 22 3 25  
9 Vũ Thị Bích Thủy GV Lớp 4 (22  năm ) 22 4 26 Tổ phó – CTCĐ
10 Vũ Thị Ninh GV Lớp 4 ( 13 năm ) 22 3 25  
11 Phạm Thị Loan GV Lớp 5 ( 2 năm ) 22 3 25 Tổ trưởng
12 Ngô Thị Thanh GV Lớp 5 (8  năm ) 22 3 25  
13 Nguyễn Tấn Phong GV TNXH K1-2  ( 2  năm ) 6   6  
14 Ngô Thị Hoài GV ÂN (13  năm ) 12 3 15  
15 Đinh Thị Hằng GV MT (7  năm ) 12 3 15 Phụ trách vườn trường
16 Đặng văn Cảnh GV TD ( 7 năm ) 21   21 BT Đoàn
17 Ngô Thị Xiêm GV Tin (8 năm ) 12   12 Phụ trách websize
18 Nguyễn Thị Nhị HT HT ( 12 năm ) 2   2 Dạy đạo đức 1A+1B
19 Nguyễn Thị Yến HP HP ( 12 năm ) 2   2 Dạy đạo đức 1C + K2
20 Nguyễn Thị Liên NV Y tế ( 6 năm )       Phụ bếp bán trú
21 Đặng Thị Thư NV T.viện (10 năm )       Phụ bếp bán trú
22 Triệu Thị Thắm NV K.Toán (8 năm )        

 

     Chủ tịch công đoàn                                                  Phó hiệu trưởng                                            Hiệu trưởng

( Đã ký )                                                                          (  Đã ký )                                                                         ( Đã ký )