TỔ VĂN PHÒNG

TỔ VĂN PHÒNG

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Trình độ Chuyên môn Năm vào ngành 1 Triệu Thị Thắm 1985 Nam Hoa – NT – NĐ Đại học Kế toán