Thư viện

15419297_1122935364480686_1014000837_o

Sinh hoạt CLB Toán Tiếng Anh

Năm học 2016-2017 trường TH Nam Hoa tổ chức sinh hoạt CLB Toán Tiếng Anh cho các khối lớp 3,4,5. CLB hoạt động vào các thứ 7 hàng tuần và được các em học sinh nhiệt tình tham gia và đạt…