LỊCH CÔNG TÁC

Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 Giáo viên trực tuần : TRẦN THỊ THU HUYỀN Thực hiện chương trình tuần 35 Thứ – ngày Buổi…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019 Giáo viên trực tuần : TRẦN THỊ YẾN Thực hiện chương trình tuần 34 Thứ – ngày Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 4/5/2019 Giáo viên trực tuần : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Thực hiện chương trình tuần 34 Thứ – ngày Buổi sáng Buổi chiều
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY   THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 32 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN   THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 31 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH   THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 30 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/03/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 2C        GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 29 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/03/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 2B        GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG Thực hiện chuyên môn tuần 28 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/03/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 2A        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢO   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai11.3.2019 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP– Ký…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/03/2019  THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 26  LỚP TRỰC TUẦN : 1C         GVCN : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN     Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban