LỊCH CÔNG TÁC

Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN      Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai13.8.2018 – DẠY KỸ…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8

  Từ ngày 6/8/2018 đến ngày 11/8/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3A         GVCN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH    Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8 Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 4/8/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2C         GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN    Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7 Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2B        GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG    Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGÔ THỊ XIÊM Thứ / Ngày
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 13/5/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2C       GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN   Thứ / Ngày Buổi sáng
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2B       GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 30.4.2018 –  NGHỈ LỄ –  NGHỈ…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2A        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢO Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 23.4.2018 –  CHÀO CỜ – …
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 32        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 16.4.2018 –  CHÀO CỜ –  LÊN…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 14/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1B        GVCN : NGUYỄN THỊ THU THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai09.4.2018 –  CHÀO CỜ–  LÊN LỚP –…