LỊCH CÔNG TÁC

LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 5B        GVCN : NGÔ THỊ THANH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 5A        GVCN : PHẠM THỊ LOAN     Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai16.9.2019
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 4B        GVCN : VŨ THỊ NINH     Thứ / Ngày Buổi sáng
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY     Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 Giáo viên trực tuần : TRẦN THỊ THU HUYỀN Thực hiện chương trình tuần 35 Thứ – ngày Buổi…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019 Giáo viên trực tuần : TRẦN THỊ YẾN Thực hiện chương trình tuần 34 Thứ – ngày Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 4/5/2019 Giáo viên trực tuần : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Thực hiện chương trình tuần 34 Thứ – ngày Buổi sáng Buổi chiều
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY   THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 32 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN   THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 31 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH   THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 30 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…