LỊCH CÔNG TÁC

Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1C         GVCN : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1C         GVCN : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai03.12.2018 – CHÀO…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1B         GVCN : NGUYỄN THỊ THU THỦY   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1A         GVCN : TRẦN THỊ THU HUYỀN   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 19.11.2018 – CHÀO CỜ – LÊN…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 5B         GVCN : NGÔ THỊ THANH    Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 5A        GVCN : PHẠM THỊ LOAN   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 4B        GVCN : VŨ THỊ NINH   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 22.10.2018 – CHÀO CỜ – LÊN…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN    Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai15.10.2018 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP –…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai08.10.2018 – CHÀO CỜ– LÊN…