LỊCH CÔNG TÁC

Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/03/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 2B        GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG Thực hiện chuyên môn tuần 28 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/03/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 2A        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢO   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai11.3.2019 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP– Ký…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/03/2019  THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TUẦN 26  LỚP TRỰC TUẦN : 1C         GVCN : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN     Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 1B         GVCN : NGUYỄN THỊ THU THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 25.02.2019 –…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019  LỚP TRỰC TUẦN : 1A         GVCN : TRẦN THỊ THU HUYỀN     Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai18.02.2019 – CHÀO CỜ– LÊN…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 5B         GVCN : NGÔ THỊ THANH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 5A         GVCN : PHẠM THỊ LOAN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 28.01.2019 – CHÀO…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 4B         GVCN : VŨ THỊ NINH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 21.01.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP – Ký…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 4A          GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 14.01.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP –…
Lich-cong-tac-tuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

  Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 3B          GVCN : TRẦN THỊ YẾN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai07.01.2019 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP – Ký…