LỊCH CÔNG TÁC

tải xuống (1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 4B         GVCN : VŨ THỊ NINH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai28.9.2020 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP BGH+…
tải xuống (1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 4A         GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 21.9.2020 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP –…
tải xuống (1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 5A         GVCN : PHẠM THỊ LOAN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 07.9.2020
LichCongTac-5-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15->19/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 1B         GVCN : NGUYỄN THỊ THU THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 15.6.2020
LichCongTac-5-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 5A          GVCN : PHẠM THỊ LOAN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai25.5.2020 – LÊN LỚP HT+ VT –…
tải xuống

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/5->23/5

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 4B          GVCN : VŨ THỊ NINH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 18.5.2020 – LÊN LỚP BGH+ VT
tải xuống

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020 LỚP TRỰC TUẦN : 3C          GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 04.5.2020 – LÊN LỚP BGH+ VT –…