LỊCH CÔNG TÁC

lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGÔ THỊ XIÊM Thứ / Ngày
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 13/5/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2C       GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN   Thứ / Ngày Buổi sáng
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2B       GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 30.4.2018 –  NGHỈ LỄ –  NGHỈ…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2A        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢO Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 23.4.2018 –  CHÀO CỜ – …
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 32        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 16.4.2018 –  CHÀO CỜ –  LÊN…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 14/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1B        GVCN : NGUYỄN THỊ THU THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai09.4.2018 –  CHÀO CỜ–  LÊN LỚP –…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Từ ngày 2/4/2018 đến ngày 7/4/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 1A        GVCN : TRẦN THỊ THU HUYỀN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 02.4.2018 –  CHÀO CỜ –  LÊN…
lichtuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 5B        GVCN : NGÔ THỊ THANH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai26.3.2018 –  CHÀO CỜ–  LÊN LỚP – DUYỆT…
lichtuan-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 5A        GVCN : PHẠM THỊ LOAN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
lichtuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 4B        GVCN : VŨ THỊ NINH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 12.3.2018 –  CHÀO CỜ –  LÊN LỚP – DUYỆT…