LỊCH CÔNG TÁC

Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 22.10.2018 – CHÀO CỜ – LÊN…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN    Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai15.10.2018 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP –…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai08.10.2018 – CHÀO CỜ– LÊN…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2C        GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai01.10.2018 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP – Ký…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2B        GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG  Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai24.9.2018 – Tham gia trại thu.
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 2A        GVCN : NGUYỄN THỊ HẢO  Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 17.9.2018 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP –…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 5B        GVCN : NGÔ THỊ THANH   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai10.9.2018 – CHÀO CỜ– LÊN LỚP –…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 5A       GVCN : PHẠM THỊ LOAN   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai03.9.2018 Nghỉ bù ngày Quốc…
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 4B        GVCN : VŨ THỊ NINH   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
Lich cong tac tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018  LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY   Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 20.8.2018 – LÊN LỚP BGH+…