Chi bộ

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Ngày kết nạp Ngày chính thức Ghi chú 1 Nguyễn Thị Nhị 1966 Nam Hải – NT – NĐ 03/02/1991 03/02/1992 Bí thư 2 Nguyễn Thị Yến 1966 TP Nam…
z781386411644_be578ef610fa9c09e169e6c733337842

CẤP ỦY NHIỆM KỲ 2017 – 2020

1/ BÍ THƯ : Nguyễn Thị Nhị Ngày sinh : 07/7/1966 Ngày kết nạp đảng : 03/02/1991 Ngày chuyển chính thức : 03/02/1992 Trình độ chính trị : Trung cấp 2/ PHÓ BÍ THƯ : Nguyễn Thị Yến Ngày sinh : 04/8/1966 Ngày kết nạp đảng…

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Thực hiện công văn số 03-HD/BTC ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban tổ chức Huyện uỷ Nam Trực về việc Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ hết nhiệm kỳ. Thực hiện kế hoạch số 08–KH/ĐU ngày 07 tháng…