BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

1/ HIỆU TRƯỞNG : Họ và tên : Nguyễn Thị Nhị Ngày tháng năm sinh : 07/7/1966 Quê quán : Nam Hải – Nam Trực – Nam Định Trú quán : Nam Hải – Nam Trực – Nam Định Trình độ đào tạo : Đại học…