DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

Tháng Tư 17, 2018 4:42 chiều
TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Ngày kết nạp Ngày chính thức Ghi chú
1 Nguyễn Thị Nhị 1966 Nam Hải – NT – NĐ 03/02/1991 03/02/1992 Bí thư
2 Nguyễn Thị Yến 1966 TP Nam Định 10/3/1998 10/3/1998 Phó bí thư
3 Phạm Thị Loan 1980 Nam Hoa – NT – NĐ 25/10/2003 25/10/2004 Chi ủy viên
4 Nguyễn Thị Thu Thủy 1971 Nam Hoa –NT-NĐ 06/01/2007 06/01/2008
5 Nguyễn Thị Hải Yến 1975 Nam Lợi – NT-NĐ 05/01/2003 05/01/2004
6 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 1972 Nam Hoa – NT – NĐ 09/7/2000 09/7/2001
7 Trần Thị Yến 1965 Nam Hoa – NT – NĐ 14/6/1999 14/6/2000
8 Trần Thị Nhương 1969 Nam Hoa – NT – NĐ 05/01/2003 05/01/2004
9 Vũ Thị Bích Thủy 1974 Nam Hoa – NT – NĐ 09/7/2000 09/7/2001
10 Vũ Thị Ninh 1975 Nam Hoa – NT –NĐ 10/7/2000 10/7/2001
11 Ngô Thị Thanh 1976 Nam Hoa – NT – NĐ 04/5/2002 04/5/2003
12 Đặng Văn Cảnh 1987 Nam Hoa – NT – NĐ 20/11/2013 02/11/2014
13 Ngô Thị Hoài 1980 Nam Hồng – NT – NĐ 12/5/2001 12/5/2002
14 Nguyễn Tấn Phong 1966 Nam Hồng – NT – NĐ 19/5/2005 19/5/2006
15 Triệu Thị Thắm 1985 Nam Hoa – NT – NĐ 20/10/2017
16 Ngô Thị Xiêm 1987 Nam Tiến – NT – NĐ 12/03/2020